Finerto - Kancelaria, która zoptymalizuje Twoją firmę
— prawnie i podatkowo

Polityka prywatności

Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności, Kancelaria Prawno Podatkowa Finerto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Jana Michała Hubego 7/3, 87-100 Toruń NIP: 9562365102, REGON: 387634006, KRS: 0000871997 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mateusza Chinczewskiego (dalej: „Administrator”)

przetwarza dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Administrator przy dochowaniu należytej staranności dąży do zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych, czyli poufności, dostępności, jak i integralności prowadzonych działań.

Aby nasze procesy przetwarzania były przejrzyste, dążymy do pełnej przejrzystości wykonywanych przez nas działań, wobec czego poniżej przedstawiamy politykę prywatności oraz określamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz.U. nr 144, poz. 1204) oraz aktualnie obowiązujące prawo krajowe.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, jest:

Kancelaria Prawno Podatkowa Finerto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Jana Michała Hubego 7/3, 87-100 Toruń NIP: 9562365102, REGON: 387634006, KRS: 0000871997 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mateusza Chinczewskiego.

Ochrona danych osobowych

Administrator na bieżąco usprawnia politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT. Działania podejmowane przez Administratora mają za zadanie zmaksymalizować ochronę Twoich danych osobowych.

Implementowane środki techniczne i organizacyjne mają na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż wprowadzone i ulepszane przez niego rozwiązania mają na celu spełnienie obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania lub przekazywanie danych osobowych

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym oraz spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z e-sklepu, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców), podmiotom wysyłającym korespondencje promującą nasze produkty lub usługi (Newsletter) oraz operatorom płatności. Listę zaufanych partnerów udostępnimy niezwłocznie po skierowaniu do nas zapytania przez Użytkownika.

Zakres oraz rodzaj przetwarzanych danych

Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na stronie https://optymalizacja.finerto.pl. Podanie danych podczas rejestracji ułatwi Tobie składanie kolejnych zamówień, tj. nie będziesz musiał za każdym razem wypełniać wymaganych pól zamówienia.

Każdy Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma możliwość: weryfikacji statusu złożonego zamówienia, dostępu do historii dokonanych zakupów. Zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie zmienić, poprawiać lub uzupełniać dane wskazane podczas rejestracji w https://finerto.pl/.

W trakcie rejestracji będziesz proszony o podanie:

 1. e-mail – niezbędny do logowania do https://optymalizacja.finerto.pl/ oraz komunikacji związanej z wykorzystywaniem https://finerto.pl/
 2. numer telefonu – niezbędny do uzyskania hasła do https://optymalizacja.finerto.pl/ oraz komunikacji związanej z wykorzystywaniem https:// finerto.pl/

Logowanie

Logowanie do panu klienta możliwe jest po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła klienta. Hasło klienta zostaje przesłane na maila podanego przy procedurze rejestracji na stronie https:// finerto.pl/

Złożenie zamówienia

Podczas składania zamówienia prosimy o podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia, które w przypadku (zarejestrowanych i zalogowanych Klientów) częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia, które dotyczy produktu elektronicznego prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres e-mail – niezbędny celem przekazania zamówionych produktów elektronicznych;
 3. numer telefonu – niezbędny do komunikacji ze sklepem związanej z realizacją umowy (realizacją zamówienia) i działaniem https://finerto.pl/

Dane podane w trakcie składania zamówienia przez Klienta są przetwarzane przez Kancelaria Prawno Podatkowa Finerto spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Jana Michała Hubego 7/3, 87-100 Toruń, NIP: 9562365102, REGON: 387634006, KRS: 0000871997 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mateusza Chinczewskiego, jak i:

 1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, operatora systemu przelewy24.pl w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda).
 2. Operator STRIPE z siedzibą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, płatność za pośrednictwem karty kredytowej).
 3. Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, operatora systemu płatności BLIK w celu potwierdzenia dokonania płatności (o ile wybrano sposób płatności realizowany przez tego operatora, o ile w trakcie składania zamówienia została wyrażona zgoda, płatność za pośrednictwem BLIK).

Zapis do bezpłatnego newslettera

Zapis do newslettera realizowany jest na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie zapisania się na listę dotyczącą newslettera przez platformę activecampaign.

Klient w każdej chwili może zrezygnować z cyklicznie przesyłanych informacji handlowych od Administratora. Rezygnację można złożyć klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera (marketingowej wiadomości e-mail).

Cookies

Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym Klienta, z którego dokonano połączenia.

Pliki cookies dostarczają danych dotyczących korzystania ze Sklepu, a ich celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu, dostosowanie do jego potrzeb oraz oczekiwań, a także badanie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą Klienta.

Klient w każdy momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.

Uprawnienia Klienta

Kliencie – masz prawo do dostępu, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądania dokonania zmian prosimy o niezwłoczny kontakt.

Usuniemy twoje dane jeżeli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zebrano,
 • wycofasz zgodę i nie istnieje inna podstawa prawna dla przetwarzania tych danych (np. podatkowa lub wynikająca z prawa do rękojmi),
 • wniesiesz sprzeciw do dalszego przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania (np. podatkowe czy prawo do rękojmi),
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego unijnym lub krajowym przepisem prawnym,

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Drogi Kliencie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, dostawcom), jeżeli jest to konieczne do świadczenia usług.

W sytuacjach, w których obowiązujące prawo (przymus ustawowy) nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Zmiany i modyfikacje polityki bezpieczeństwa

Kancelaria Prawno Podatkowa Finerto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Jana Michała Hubego 7/3, 87-100 Toruń, NIP: 9562365102, REGON: 387634006, KRS: 0000871997 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mateusza Chinczewskiego zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https://finerto.pl/

Kontakt

Kancelaria Prawno Podatkowa Finerto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Jana Michała Hubego 7/3, 87-100 Toruń, NIP: 9562365102, REGON: 387634006, KRS: 0000871997 reprezentowana przez Prezesa Zarządu Mateusza Chinczewskiego, co do zasady kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach wykorzystywać będzie podany przez Ciebie numer telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

Numer telefonu +48 881 750 173 lub e-mail kancelaria@finerto.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt:

Numer telefonu +48 881 750 173 lub e-mail kancelaria@finerto.pl

W powyższych sprawach można również korespondować pod adresem Kancelaria Prawno Podatkowa Finerto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu pod adresem: ul. Jana Michała Hubego 7/3, 87-100 Toruń.

Bezpłatna
konsultacja

Podczas bezpłatnej konsultacji, która trwa około 30 minut, możesz sprawdzić, czy będziemy w stanie odpowiedzieć na zadawane pytania z zakresu prawa i podatków.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie — w godzinach naszej pracy lub rano kolejnego dnia.

Jeśli w danym momencie nie będziesz mógł rozmawiać, to umówimy dogodny dla obu stron termin rozmowy. Bezpłatna konsultacja ma na celu sprawdzić, czy i jak możemy pomóc Twojej firmie.

Mateusz Chinczewski