Sporządzanie i sprawdzanie umów
Finerto - Sporządzanie i sprawdzanie umów

Sporządzanie i sprawdzanie umów

Świadczenie usług Twojej firmy najczęściej odbywa się na podstawie umowy — ustnej lub na zawartej na piśmie. Odpowiednie przygotowanie umowy pozwoli Ci uniknąć wielu nieprzyjemności w przypadku gdy któraś ze stron umowy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jako przedsiębiorca część umów będziesz podpisywać, a część sam będziesz musiał przygotować.

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić

Zanim wyślesz umowę do podpisania...

Sporządzanie i sprawdzanie umów

Prowadząc firmę, będziesz potrzebować specjalistów do wykonywania pracy określonego rodzaju. Część z nich będzie z Tobą współpracować na podstawie stosunku pracy, a część w formie B2B.

Jako pracodawca będziesz musiał zawierać umowy o pracę, które są zgodne z przepisami i muszą regulować takie zagadnienia, jak proces zatrudniania pracownika, płatne urlopy wypoczynkowe, zakaz konkurencji lub kwestie dotyczące wypowiedzenia takiej umowy.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, będziesz natomiast przygotowywać umowy, które wskazane są w kodeksie cywilnym takie jak: umowa ubezpieczenia, umowy zlecenia, umowa użyczenia, umowa pożyczki, umowa dostawy, umowa agencyjna, umowa darowizny, umowa przechowania, umowa poręczenia, umowa przewozu — są to tzw. umowy nazwane. Są również tzw. umowy nienazwane takie jak np.: umowa factoringu, umowa franchisingu, umowy know-how.

Aby taka umowa była dla Ciebie bezpieczna, a przede wszystkim ważna musisz spełnić określone warunki. Musisz dokładnie określić strony umowy, przedmiot umowy, zadbać o zdolność do czynności prawnych, a także wprowadzić tzw. essentialia negotii kontraktu, czyli elementy niezbędne w umowie, bez których taka umowa będzie nieważna.

Przykład z życia przedsiębiorcy...

Wyobraź sobie sytuację, w której realizujesz kontrakt na bardzo dużą kwotę i w umowie masz wysokie kary umowne za opóźnienie (bardzo częsta sytuacja w umowach o roboty budowlane).

Do wykonania niektórych prac musisz skorzystać z pomocy podwykonawcy. Zawarliście standardową umowę albo co gorsza — umowę jedynie ustną. Podwykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a inwestor to właśnie Ciebie obciąża karami za opóźnienie.

W takiej sytuacji będziesz musiał zapłacić inwestorowi, ponieważ on zadbał o swoje interesy w umowie, natomiast Ty masz związane ręce jeśli chodzi o podwykonawcę, ponieważ nie zabezpieczyłeś się w dobrze napisanej umowie.

Umowa oczywiście powinna być napisana w przystępny sposób, natomiast jej treść musi zawierać takie postanowienia, które będą Cię chronić w wyjątkowych przypadkach. Warto zatem skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która zadba o to, aby w Twojej umowie znalazły się wszystkie z najważniejszych postanowień.

Przed podpisaniem umowy....

Prowadząc działalność gospodarczą, będziesz spotykać różne rodzaje umów, które będą przygotowane przez Twoich kontrahentów.

W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy umowa taka nie faworyzuje jednej strony umowy, jakie warunki musisz spełnić przed zawarciem umowy, jakie są kary umowne, jakie są zapisy dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie dotyczące wypowiedzenia umowy tzn. w jaki sposób możesz umowę zakończyć.

Często umowy, które otrzymasz do podpisania, są bardzo obszerne i zawierają masę załączników. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy dokładnie sprawdzą i zaopiniują taką umowę.

Czytaj więcej Umów bezpłatną konsultację

Jak Ci pomożemy?

Umów bezpłatną konsultację
Sprawdź te rzeczy

Sporządzenie umowy

Pomożemy Ci przygotować zarówno umowę o pracę dla Twoich pracowników, jak i pomożemy w sporządzeniu umów cywilnoprawnych. Przygotujemy zarówno umowy nienazwane, jak i wszystkie umowy, które nazywa kodeks cywilny. W ramach konkretnej umowy zawrzemy wszystkie najważniejsze zapisy i postanowienia, aby zadbać o Twoje interesy, a także, aby zadbać o równowagę stron.

Po przygotowaniu umowy umówimy Cię również na spotkanie, podczas którego omówimy najważniejsze postanowienia, abyś miał możliwość się do nich odnieść.


Analiza umów

Jeśli otrzymałeś od kontrahenta umowę do podpisania, a masz wątpliwości co do jej treści, to warto skorzystać z analizy i opiniowania takiego kontraktu. Wyróżnić można kilka etapów takiej analizy:

  • Ustalimy, jakie konkretne potrzeby ta umowa ma zaspokoić lub jakie cele ma zrealizować,
  • Skupimy się na stronach umowy i na jej charakterze,
  • Przeanalizujemy treść projektu umowy, którą zamierzasz zawrzeć,
  • Pomożemy sporządzić stosowne aneksy w celu zmiany treści umowy,
  • W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę, pomożemy Ci dochodzić swoich praw przed sądem.

Prowadzenie negocjacji podczas zawarcia umowy

Czasami dochodzi do sytuacji, w której obie strony nie chcą ustąpić ze swoich postanowień umownych, a przez co umowa nie zostaje zawarta. Pomagamy w negocjacjach z drugą stroną tak, aby taką umowę udało się dostosować do interesów obu stron i aby ją finalnie podpisać.


Bezpłatana konsultacja Twojego przypadku

Jeśli chciałbyś stworzyć bezpieczną umowę lub masz kontrakt do podpisania, to skorzystaj z 30 minut bezpłatnej konsultacji, w ramach której sprawdzimy, czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Następnie umówimy cię już na rozmowę z ekspertem, którym jest radca prawny. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, a niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy.

Umów bezpłatną konsultację
Sporządzanie i sprawdzanie umów

Co z umową o pracę?

Każda umowa, która spełnia określone przesłanki, może zostać uznana na umowę o pracę — nawet jeśli nie mieliśmy takiego zamiaru! Przykładowo — zawarłeś umowę zlecenie, natomiast ZUS uznał tę umowę jako umowę o pracę.

Stosunek pracy jest relacją prawną, zachodząca pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w ramach której obowiązkiem pracownika jest wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w wyznaczonym przez niego w miejscu i w określonym czasie. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do wypłacania pracownikowi wynagrodzenia.

Czytaj więcej Umów bezpłatną konsultację
Sporządzanie i sprawdzanie umów

Zastąp umowę o pracę umową cywilnoprawną

Jeśli czynności pracownika wypełniają przesłanki z kodeksu pracy, to w takiej sytuacji nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną. Aby ustalić, czy dana umowa jest umową o pracę, czy umową cywilnoprawną, należy ustalić, czy w treści i sposobie jej wykonywania przeważają cechy umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej.

Umowy zlecenia

Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Kluczowe jest sumienne i dokładne wykonywanie zapisanych w umowie czynności przy jednoczesnym braku skonkretyzowanego efektu, jaki miałby być osiągnięty.

Umowa zlecenia jest bardzo korzystna w przypadku jej zawarcia z osobą uczącą się lub studentem, ponieważ nie mamy obowiązku odprowadzania składek na ZUS.

Umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla zleceniodawcy i dla pracodawcy, gdyż nie ma obowiązku regulowania składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Ustawodawca wymaga tylko opłacenia zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo w przypadku gdy mamy do czynienia z przeniesieniem praw autorskich, to możemy zastosować 50% koszty uzyskania przychodu, dzięki czemu podatek dochodowy może wynieść w praktyce 6%.

Zastąp umowę o pracę przy użyciu umowy B2B

Najpopularniejszym sposobem na zmniejszenie obciążeń podatkowych, zarówno po stronie pracodawców jak i pracowników, jest zmiana umowy o pracę na współpracę B2B. Polega to na tym, że pracownik wykonuje usługi na rzecz pracodawcy w ramach swojej działalności gospodarczej. Korzystając z tego rozwiązania, z jednej strony pracownik otrzyma wyższą kwotę na konto, a z drugiej koszt całościowy pracodawcy zdecydowanie się zmniejszy. Typowa sytuacja win-win.

Stwórz bezpieczną umowę o pracę

Umowa o pracę regulowana jest przepisami Kodeksu pracy. Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z przepisami prawa pracy. Każda umowa o pracę musi zawierać elementy wynikające z przepisów Kodeksu pracy, natomiast równie istotne jest to, czego w umowie o pracę nie powinno być.

Poza elementami niezbędnymi w umowie o pracę warto pamiętać, że pracodawca jest też zobowiązany do przestawienia pracownikowi innych dokumentów. Pracownik, na piśmie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, powinien zostać poinformowany o: obowiązującej cię dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiarze przysługującego Ci urlopu wypoczynkowego itd.

Skorzystaj z naszego doświadczenia, aby przygotować ważną i bezpieczną umowę o pracę.

Bezpłatna konsultacja

Bezpłatna konsultacja trwa około 30 minut. To czas poświęcony Twoim wyzwaniom związanym z prowadzeniem księgowości, które w rozmowie pomożemy Ci bezpłatnie rozwiązać.

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie — w godzinach naszej pracy lub rano kolejnego dnia.

Jeśli w danym momencie nie będziesz mógł rozmawiać, to umówimy dogodny dla obu stron termin rozmowy. Bezpłatna konsultacja ma na celu sprawdzić, czy i jak możemy pomóc Twojej firmie.

Mateusz Chinczewski

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą


FAQ

Wszystko zależy od rodzaju umowy, jej zakresu i czasu, jaki mamy na przygotowanie umowy. Przygotowanie standardowej umowy B2B to koszty rozpoczynające się od 1500 zł netto.

Wszystko rozpoczyna się od rozmowy. Skorzystaj z 30 minut bezpłatnej konsultacji, abyśmy mogli ocenić czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Oczywiście. Dokładne przeczytanie umowy i zapoznanie się z jej zapisami umożliwi nam ocenę czy warto iść do sądu i jaką taktykę procesową należy przyjąć.

Poznaj opinie
naszych klientów

Previous Next