Obsługa prawna firm
Finerto - Obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm

Nasza kancelaria prawna świadczy wsparcie prawne i bieżącą obsługę prawną zarówno dla spółek jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. Dowiedz się, w jaki sposób usługi prawne mogą zabezpieczyć i rozwinąć Twoją firmę.

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić

Zobacz, jak doradztwo prawne pomoże Twojej firmie

Przedsiębiorca w Polsce, aby odnaleźć się w gąszczu przepisów prawnych i podatkowych, potrzebuje pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej i musi to być kompleksowe wsparcie prawne.

Doradztwo prawne

Nie znamy firmy, która nigdy nie musiałaby skorzystać z obsługi prawnej. W ramach swojej działalności możesz potrzebować wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych, w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, udzielanie porad prawnych lub może to być po prostu zakładanie spółek albo zmiana umowy spółki.

Doradzamy klientom w taki sposób, aby zapewnić kompleksową obsługę, czyli analizując obszar zarówno prawny jak i podatkowy. Identyfikacja ryzyk prawnych i audyt prawny pozwala przewidzieć, jakie wyzwania prawne mogą wystąpić w danej firmie. Zupełnie inna pomoc prawna będzie wymagana w jednoosobowej działalności gospodarczej, w której nie mamy pracowników, a zupełnie inna w dużej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Korzystanie z usług kancelarii prawnej pozwala wygenerować zarówno oszczędności, jak i zapewni Twojej firmie bezpieczeństwo. Decydując się na stałą obsługę prawną, masz pewność, że nie grozi Ci żadna kara ze strony administracji publicznej, masz dostęp do projektów umów, które zabezpieczą Twoje interesy, a także że osoby, które mają wieloletnie doświadczenie, będą wspierać się we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak Ci pomożemy?

KW ramach obsługi prawnej firm nasi prawnicy (radca prawny, doradca podatkowy) oferują pomoc prawną w zakresie naszych głównych specjalizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

Umów bezpłatną konsultację
Nasze usługi

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Czasami nie wszystko idzie po naszej myśli. Sytuacja geopolityczna, gospodarcza lub brak płatności ze strony klientów, lub kontrahentów może zachwiać płynnością finansową firmy. Na szczęście są sposoby i metody, które pozwolą ci uratować firmę i majątek. Restrukturyzacja może zmniejszyć poziom Twojego zadłużenia, a upadłość pozwoli Ci zamknąć firmę w taki sposób, abyś spadł „na 4 łapy”.


Prawo pracy

Sprawy związane z prawem pracy to nie tylko prowadzenie sprawy w sądzie przeciwko pracownikowi — są to również działania mające na celu prewencję, czyli odpowiednie przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika. Obecnie mamy rynek pracownika, dlatego tak ważne jest, aby zadbać o ten obszar Twojego przedsiębiorstwa. Pamiętaj również, że źle przygotowane umowy zlecenia mogą być potraktowane jako umowa o pracę.


Prawo z zakresu ubezpieczeń społecznych

Możesz prowadzić jednoosobową działalność, a wówczas masz obowiązek odprowadzać składki ZUS. Możesz również prowadzić firmę jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której ZUS-u płacić nie musisz. Natomiast, ZUS może potraktować Twoją spółkę jako spółkę „prawie jednoosobową” albo może zakwestionować Twoją umowę o pracę. W takich sytuacjach warto współpracować z kancelarią, która będzie reprezentować Cię przed sądami powszechnymi.


Zastępstwo procesowe

Występujemy w imieniu klienta zarówno w sprawach cywilnych, handlowych jak i przed organami administracji. W zależności od tego czy jesteś powodem, czy pozwanym zapewnimy Ci profesjonalne postępowanie — reprezentujemy klientów również przed organem odwoławczym.


Prawo spółek i prawo gospodarcze

Wspieramy Cię w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki, w kwestiach dotyczących powołania/odwołania członków zarządu, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zmiany umowy spółki, zmiany osobowe, złożenie sprawozdania finansowego, obsługę prawną zgromadzeń wspólników, a także wypełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących walnych zgromadzeń.


Przekształcenia spółek

Z chwilą wprowadzenia polskiego ładu wydawało się, że spółki komandytowo akcyjne będą najlepszą formą prowadzenia działalności. Naszą kancelarię prawną wyróżnia to, że zarówno Ci doradzimy, jak i wdrożymy nasze pomysły w życie. Jeśli faktycznie okaże się, że inna forma prawna będzie dla Ciebie korzystniejsza, to przygotujemy cały proces przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego.


Umowy

Każdy przedsiębiorca, prędzej czy później, będzie stał przed wyzwaniem związanym z zawarciem umowy z kontrahentem lub pracownikiem. Może być sytuacja, w której to Ty będziesz inicjował kontrakt i będziesz potrzebował pomocy z przygotowaniem konkretnych zapisów i postanowień, a także może być sytuacja odwrotna, w której to dostaniesz gotową umowę do podpisania i będziesz potrzebował opinii prawnej co do ryzyk związanych z jej podpisaniem.


Windykacja

Wystawiłeś fakturę, minął termin płatności, a pieniędzy na koncie firmowym nie ma. Im trudniejsza sytuacja gospodarcza w kraju, tym większe ryzyko, że Twoi klienci i kontrahenci mogą mieć problemy z bieżącą obsługą faktur. Windykacja zarówno przedsądowa, jak i sądowa służy temu, abyś swoje pieniądze odzyskał. Im szybciej zajmiesz się windykacją, tym większe szanse, że odzyskasz swoje pieniądze.


Sprawy rodzinne

Radca prawny przyda Ci się przede wszystkim jeśli chodzi o bieżącą działalność Twojej firmy. Natomiast fakt, że prowadzisz biznes, nie zmienia tego, że możesz potrzebować wsparcia w sprawach rodzinnych. Wyzwania związane z sukcesją, dziedziczeniem, rozwodem, rozdzielnością majątkową potrafią spędzić sen z powiek, więc warto, aby zabezpieczyć się jeszcze przed pojawieniem się ewentualnych problemów.


Bezpłatna konsultacja prawna firmy

Usługi doradcze rozpoczynamy zawsze od 30 minut bezpłatnej konsultacji, w ramach której sprawdzimy, czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Następnie umówimy Cię już na rozmowę z ekspertem, którym jest doradca podatkowy. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, a niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy.

Umów bezpłatną konsultację
Jak rozpocząć współpracę?

W jaki sposób doradzamy?

Obsługa prawna firm to zarówno codzienna praca w sprawach przedsiębiorstwa, jak i rozwiązywanie konkretnych - często nieprzewidzianych — wyzwań prawnych. Sposób współpracy zależy zarówno od Twoich preferencji, jak i stopnia zawiłości danego zagadnienia, natomiast i tak zawsze jesteśmy z Tobą w stałym kontakcie. Jak wygląda proces współpracy?

Konsultacje telefoniczne (z radcą prawnym lub doradcą podatkowym)

Konsultacje telefoniczne (z radcą prawnym lub doradcą podatkowym)

W ramach obsługi prawnej jednym z dostępnych kanałów komunikacji są oczywiście konsultacje telefoniczne. Jeśli dana sprawa nie wymaga bezpośredniego spotkania, to w zupełności wystarczająca będzie rozmowa telefoniczna. Jeśli podczas rozmowy padną jakieś ustalenia lub propozycje konkretnych działań, to radca prawny zawsze podeśle podsumowanie rozmowy na adres e-mail. Współpracę również zawsze rozpoczynamy od bezpłatnej konsultacji telefonicznej, w ramach której sprawdzimy, na których obszarach będziemy w stanie pomóc.

Porady prawne online (e-mail, wideokonferencje)

Porady prawne online (e-mail, wideokonferencje)

We wszelkich sprawach, w których musimy dokładnie poznać stan faktyczny lub w sytuacjach, w których chcemy omówić z Tobą już przygotowane dokumenty prawne, zawsze rekomendujemy bezpośrednie spotkanie — szczególnie jeśli obsługujemy Twoją firmę w zakresie postępowań sądowych. Podsumowanie spotkania, a także porady i doradztwo prawne kierujemy zawsze na adres e-mail, abyś mógł do tego wrócić lub zadać dodatkowe pytania.

Sporządzanie opinii prawnych

Sporządzanie opinii prawnych

W ramach obsługi prawnej możemy również przygotować opinię prawną. Opinia dotyczy zawsze konkretnego stanu faktycznego. Składa się ona z takich części jak opis problemu, analiza prawna czy prezentacja potencjalnych zagrożeń, jak również wnioski na koniec. Zwykle przedmiotem opinii jest problem prawny występujący w firmie. Opinie prawne wymagane są w sprawach zawiłych lub w sytuacjach, w których takiej opinii potrzebujesz dla innych stron obrotu gospodarczego.

Audyt prawny

Audyt prawny

Audyt prawny / due diligence prawne to usługa, która polega na kompleksowym badaniu stanu spółki lub określonych aktywów. Służy to przede wszystkim identyfikacji i eliminacji ryzyk prawnych z nimi związanych. Audyt prawny może dotyczyć takich aspektów jak badanie i analiza podstawowych dokumentów założycielskich spółki, analiza struktury właścicielskiej, przegląd umów i kontraktów, analiza aktualnych zobowiązań i należności.

Udział w postępowaniach i negocjacjach

Udział w postępowaniach i negocjacjach

Ważnym elementem obsługi prawnej firmy jest udział w postępowaniach sądowych, administracyjnych, a także negocjacjach. W ramach współpracy ustalimy, czy warto kierować sprawę do sądu, ustalimy strategię procesową, zajmiemy się przygotowaniem pism sądowych a wreszcie będziemy Cię reprezentować na rozprawie — przez wszystkie instancje.

Modele współpracy

Obsługa prawna firmy może być realizowana albo w ramach stałej obsługi prawnej, albo w ramach obsługi projektowej, jednorazowej. Wszystko zależy od tego, ile wyzwań prawnych zidentyfikujemy.

Stałą obsługę prawną świadczymy w formie pakietów, które różnią się przede wszystkim zakresem działań i dostępnością godzin przeznaczoną na obsługę prawną. W ramach każdego z tych pakietów zapewniamy kompleksową opiekę prawną doświadczonego radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Dzięki abonamentowi na stałą obsługę prawną możesz liczyć na bieżące doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem gospodarczej, a także na to, że będziemy proaktywnie szukać obszarów, które warto zabezpieczyć lub zoptymalizować.

Obsługa prawna może być również realizowana w ramach konkretnego projektu, np.: założenie spółki, windykacja, pozew. Wówczas ustalamy dokładny zakres pracy, terminy i stawki godzinowe. Oczywiście jeśli okaże się, że po zakończeniu jednorazowej współpracy będziesz chciał zlecać kolejne sprawy – już w ramach stałej obsługi prawnej – to jest taka możliwość.

Koszty obsługi zależą od zakresu usługi, stopnia zawiłości sprawy i liczby godzin, które musimy przeznaczyć na obsługę prawną danego zagadnienia. Założenie spółki przez system s24 wiąże się ze zdecydowanie mniejszym nakładem pracy aniżeli przekształcenie. Natomiast koszty są tak konstruowane, że obsługa prawna firm jest dostępna zarówno dla mniejszego jak i większego przedsiębiorcy. Koszt jednorazowego spotkania z radcą prawym to inwestycja w wysokości 500 zł netto.

Bezpłatna konsultacja prawna

Usługi doradcze rozpoczynamy zawsze od 30 minut bezpłatnej konsultacji, w ramach której sprawdzimy, czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc. Bezpłatna konsultacja trwa około 30 minut. To czas poświęcony Twoim wyzwaniom, które w rozmowie pomożemy Ci bezpłatnie rozwiązać.

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, czy i jak możemy Ci pomóc. Następnie umówimy cię na rozmowę z doradcą podatkowym. Skontaktuj się z nami poprzez formularz, a niezwłocznie do Ciebie oddzwonimy.

Mateusz Chinczewski

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą


Poznaj opinie
naszych klientów

Previous Next